Support_warranty_hdr

SWEDEN DISTRIBUTOR

ReiRei AB
Gamla Tanneforsvägen 17A
582 54 Linköping
Sweden
Main : +46 13 510 20
www.reirei.se


INTERNATIONELL

Globala distributörer


KUNDTJÄNST

Produktregistrering
Kontaktformulär
0845-6185954

UB_XTEND_logo

UPPAbaby erbjuder en UTÖKAD GARANTI PÅ 3 ÅR på alla sittvagnar och babyskydd om du bara registrerar produkten online inom tre månader efter köpet. Det är vårt sätt att säga tack för att du håller kontakten med oss.

För att få den utökade garantin på 12 månader måste kunden registrera sin sittvagn eller sitt babyskydd online på UPPAbaby.com inom tre månader efter köpet och kunden måste kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis. Den utökade garantin gäller endast 2015 och senare produktmodeller. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår allmänna garantiinformation.

Registrera din produkt här.

 

GARANTIINFORMATION

Vi garanterar att din sittvagn från UPPAbaby är fri från tillverkningsfel under en period på två år från inköpsdatumet vid normal användning och vid användning i enlighet med anvisningarna. Den här garantin kan inte utökas och en utökad period kan heller inte köpas.

Den här garantin får inte överlåtas och utökas endast för den ursprungliga köparen och är endast giltig tillsammans med ett inköpsbevis. Behåll inköpsbeviset för den här begränsade garantin.

Garantin gäller endast i landet där produkten först köptes. Den här garantin lyder under villkor som gäller i det land där varorna köptes. Villkoren kan variera. UPPAbaby levererar inte utbytes- eller reparationsdelar utanför landet där varan köptes.

UPPAbaby tillhandahåller utbytesdelar eller utför reparationer enligt företagets beslut. UPPAbaby förbehåller sig rätten att byta ut delar mot utbytesdelar. Eftersom sittvagnar förbättras med tiden kan vissa delar bytas ut mot delar från nyare modeller. Observera att reparationer INTE omfattas av den här garantin om

  • problemet orsakas av felaktig användning eller bristfälligt underhåll. Läs den här användarhandboken för information om hur du använder och underhåller sittvagnen.
  • skador orsakats av felaktig installation av UPPAbabys delar och/eller tillbehör. Läs den här användarhandboken för information om hur du monterar och använder sittvagnen.
  • rostskador eller mögel uppstått till följd av underlåtenhet att utföra underhåll eller service.
  • skadan orsakats av normalt slitage, vilket är resultatet av vardaglig användning eller försumlighet.
  • skadan orsakats av starkt solljus, svett, rengöringsmedel, förvaring i fuktiga miljöer eller frekvent tvättning.
  • reparationer eller modifieringar utförts av tredje part.
  • sittvagnen köpts från en obehörig återförsäljare. Godkända återförsäljare finns på vår webbplats på www.uppababy.com.
  • sittvagnen är begagnad.
  • sittvagnen är skadad till följd av olycka eller flygbolags- eller fraktskada.

UPPAbaby förbehåller sig rätten att avgöra om garantivillkoren har uppfyllts. Kontakta din lokala distributör om du har några frågor som rör vår garanti.